Wie zijn wij?

Sweel Wonen wordt gedragen door vrijwilligers uit de oud gemeente Zweeloo. Zij zorgen voor de continuïteit van de stichting en het onderhoud aan de woningen. Sweel Wonen is een maatschappelijk gedreven stichting, die betaalbare woningen biedt aan mensen met de laagste inkomens of voor wie dat om andere redenen moeilijk is dat zelf te regelen. 

Organisatie

Voor een organisatie die volledig uit vrijwilligers bestaat, zoals Sweel Wonen, is de bedrijfsorganisatie een hele klus. Maar juist omdat wij lokaal opereren, is het een uitdaging om in een dorp als Aalden een eigen verhuurder te hebben. 

Bestuur

Het bestuur van woningstichting Sweel Wonen bestaat uit de volgende leden:

Secretaris
  • Alie Ruis
Penningmeester
  • Harrie Boerma
Onderhoudsopzichters
  • Egbert Oldewening
  • Jan Volders
Woonmanager en aanspreekpersoon huurders
  • Alie Ruis

Deze groep vrijwilligers vormt de dagelijkse leiding van Sweel Wonen en komt jaarlijks minimaal zes keer bij elkaar. U bent van harte welkom bij het bestuur.

Als u vraagen heeft neem gerust contact op

 Neem contact op