Tuinonderhoud

Een huis met een tuin geeft veel woonplezier en houdt de buurt groen! Helaas is een tuin bij achterstallig onderhoud een bron van ergenis, zeker voor buren en omwonenden. Daarom gelden er afspraken over hoe u als huurder moet omgaan met uw tuin en hoe u de tuin dient achter te laten wanneer u de huur opzegt. Wij onderhouden de woningen en de gemeente onderhoudt de woonomgeving. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan uw tuin, dit is niet vrijblijvend.Lees er over in onze folder. 

Wat gebeurt er als u uw tuin niet goed onderhoudt? 

Als wij niet tevreden zijn over het onderhoud van uw tuin ontvangt u een brief waarin we u vragen uw tuin op orde te brengen. Wanneer u de gevraagde werkzaamheden niet uitvoert, ontvangt u een tweede brief. Als u niet reageert dan knappen wij uw tuin op. De kosten brengen wij bij u in rekening.Wanneer wij juridische stappen moeten nemen, zijn ook deze kosten volledig voor uw rekening.

Parkeren

Bent u in het bezit van een voertuig, dan bent u verplicht deze in de daarvoor aanwezige parkeerstroken te plaatsen. Parkeren op het gras is daarom verboden!!!

hoe ruim ik op

Vragen?

Voor meer informatie over tuinonderhoud leest u hier de brochure of kunt u contact opnemen met
Jan Volders Telefoonnummer  06-16064927
Egbert Oldewening  Telefoonnummer  06-10625216
Wij helpen u graag.

Tuinonderhoud uitbesteden

Het kan natuurlijk dat u uw tuin niet zelf kunt onderhouden door ziekte of ouderdom. Neemt u dan contact met ons op. We kunnen samen met u kijken welke oplossingen er zijn. Het is niet mogelijk dat u namens Sweel Wonen opdracht geeft om iets in uw tuin te laten doen. Doet u dit wel zelf, dan zijn de kosten ook voor u zelf.

Inkomensgrens en inkomensverklaring

Per 1 januari 2011 stelt de Europese Commissie een strengere inkomensgrens. Vanaf 1 januari 2011 mogen woningcorporaties huurwoningen (bijna) alleen nog verhuren aan woningzoekenden met een jaarinkomen tot €40.024 euro (prijspijl 2021). Het gaat om een gezamenlijk belastbaar inkomen van de huurder en eventuele partner en/of huisgenoten. Lopende huurcontracten blijven overigens geldig, ook als het inkomen hoger is dan:

€ 40.024. 

Sweel Wonen moet dus vanaf januari 2011 de inkomensgegevens controleren wanneer een sociale huurwoning wordt toegewezen. We zijn om deze reden genoodzaakt om bij inschrijving te vragen naar een inkomensverklaring.